Forside
Værkets historie
Fakta om værket
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Betjening af måleren
Måler aflæsning
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Links
 
 
Årsrapporter:
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
 2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06

 

www/page_menu.asp

Fra den nye fyringssæson overgår vi til et nyt Edb-system!

Vi udsender snart årsopgørelserne for 2016/17 som er udskrevet i det gamle Edb-system.

Senere modtager du den nye a conto beregning og opkrævning via Betalingsservice eller via nets.

Det hele sker automatisk.

Den endelige afregningspris for 2016/17 bliver nedsat således incl. moms:

Abonnementsbidrag: Fra a conto 2.500,00 kr Til 2.375,00 kr.
Effektbidrag: pr. m² iflg. BBR: Fra a conto 25,00 kr. Til 23,75 kr.
Varmeforbrug: pr. MWh iflg. måler: Fra a conto 500,00 kr.  Til  468,75 kr.

 For et »Standardhus« (130 m² - 18,1 MWh) betyder nedsættelsen et fald i afregningsprisen på ca. 6 %

De nye a conto priser for 2017/18 bliver fastsat som afregningsprisen.

Har du betalt for meget a conto:

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice — bliver beløbet automatisk overført til din konto i pengeinstituttet. Beløbet vil være til disposition den 1. juli 2017.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice. Bedes du opgive dit konto nr. til os på SMS (22 11 13 19) eller på Mail: info@roslev-fjernvarme.dk Beløbet vil så blive overført til din konto. Desværre kan vi ikke længere udbetale på check.

Har du betalt for lidt a conto:

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice — bliver beløbet automatisk overført fra din konto i pengeinstituttet.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice — bedes du benytte den Indbetalings ID der står på årsopgørelsen.

For begge betalingsformer er betalingsfristen den 15. juli 2017.

Det skønnede forbrug for den nye fyringssæson bliver fastsat ud fra det målte forbrug i den netop afsluttede fyringssæson.

Roslev Fjernvarmeselskabs almindelige betalingsbetingelser er:

Sidste rettidig indbetalingsdag er den 10. i forfaldsmåneden.

Første rate bliver opkrævet på Betalingsservice eller skal betales den 10. august 2017.

Betales der efter denne dato, vil der blive pålagt et gebyr.

Ved restance ud over én måned vil der blive varslet, at der lukkes for varmeforsyningen og restancen overgår til inkasso.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

____________________________________________________________________

Til tidligere forbrugere der er flyttet i fyringssæsonen 2016/17.

Ved henvendelse til selskabet på Mail  info@roslev-fjernvarme.dk vil der kunne udbetales differencen imellem den afregnede pris iflg. flytteopgørelsen og den endelige afregningspris.

OBS!

UTÆT VARMVANDSBEHOLDER?

På vores vandanalyse af fjernvarmevandet kan vi se, at der kommer vandværksvand ind i fjernvarmesystemet. Dette kan skyldes en utæt varmvandsbeholder eller veksler et sted ude i byen.

Du kan tjekke dette ved at lukke for vandtilførslen fra vandværket og samtidig åbne en varmtvandshane ved f.eks. en håndvask.

Kommer der vand ud af hanen er der et brud på dit anlæg.

Hvis dette er tilfældet bør du snarrest muligt kontakte en VVS installatør for reparation.

Du bedes også kontaktet Roslev Fjernvarmeselskab. Telf. 22 11 13 19 - 22 11 13 20

Er der en utæthed vil det også medføre et øget vandforbrug som kan være ret så dyrt.

Tjek derfor også dit vandforbrug på vandmåleren!

                                                                                    

 

Se video med gode råd om fjernvarme

Billedresultat for video

Få tilskud når du energirenoverer

Private

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker.

Web Privat

 

Håndværker

Ønsker du at formidle tilskud til dine forbrugere? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. 

Energibesparelser Haandvaerker

 

Ved indbetaling af a conto rater i pengeinstitut eller via Netbank bedes du venligst benytte den Indbetalings ID der står på årsopgørelsen eller på a conto beregningen.

Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Tilmelding til BETALINGSSERVICE:

PBS-nr.:     01236067

Deb.gr.nr:.  02012

Kunde nr.:  Forbru. nr.

Roslev Fjernvarmeselskabs betalingsbetingelser er:

Sidste rettidig indbetalingsdag er den 10. i forfaldsmåneden.

Betales der efter denne dato, vil der blive pålagt et gebyr. Ved restance ud over én måned vil der blive varslet, at der lukkes for varmeforsyningen og restancen overgår til inkasso.