Information om afkøling

 

Her kan du se, hvad der i princippet sker,
når afkølingen ikke er god nok


I eksemplet får alle fire huse leveret samme mængde varme, nemlig 1 MWh.

Ved 40 grader i afkøling:
Skal der »leveres« 21.500 liter fjernvarmevand

Ved 30 grader i afkøling:
Skal der »leveres« 28.667 liter fjernvarmevand

Ved 20 grader i afkøling:
Skal der »leveres« 43.000 liter fjernvarmevand

Ved 10 grader i afkøling:
Skal der »leveres« 86.000 liter fjernvarmevand

 

Som man kan se stiger den vandmængde der skal til for at kunne udnytte 1 MWh varme voldsomt.

Hvis alle på fjernvarmenettet får mere ud af energien i fjernvarme vandet, så vil varmeværket kunne nedbringe omkostningerne til at få vandet varmet op og pumpet rundt.

Der er det specielle for Roslev Fjervarmeværk: For at udnytte varmeveksleren i røgvaskeren optimalt, skal returvandets temperatur være så lav som muligt.

 

Beregn din afkøling

 

På nogle varmemålere kan man se, hvad den aktuelle afkøling ligger på. Men det giver et falsk billede af, hvordan det ser ud over en længere periode.

 

For at få et korrekt indtryk af ens afkøling, kan man udregne »den gennemsnitlige afkøling« f.eks. over et år.

 

Resultatet er et udtryk for, hvor mange grader, afkølingen i gennemsnit har været.

 

Det kan du så sammenholde med eksemplet i punktet  - og husk, at jo højre tallet for afkølinger er  - jo bedre!

 

Den gennemsnitlige afkøling beregnes ved at dividere periodens målte energi-
forbrug ganget med den for måler enheden gældende faktor.

 


Beregningsformel for Megawatt-timer:

MWh * 860 / m² = Afkølingen i grader

 

Er afkølingen under 25°  bliver MWh-prisen tillagt et gebyr på 1 % for hver grad afkølingen er under 25°.

//