Styringstabel

Tabellen der giver overblik.

 

En gang årligt får alle forbrugerne tilsendt en styringstabel. Styringstabellen udsendes sammen med årsopgørelsen.

Styringstabellen viser:

  • Det skønnede årsforbrug
  • Sidste års gennemsnitlige afkøling
  • Det skønnede forbrug måned for måned
  • Den skønnede målerstand måned for måned

Gør det til en god vane at holde øje med måleren!

Ved at aflæse varmeforbruget hver måned - den sidste dag i måneden - har du mulighed for at følge med i dit varmeforbrug og afkøling.

Tabellen giver dig derfor mulighed for at reagere hvis noget skulle være galt, og vi vil altid være parat med råd og vejledning hvis noget skulle afvige fra det forventede.

 

Det er meget vigtigt at der er en god afkøling i dit anlæg

For et godt og velreguleret anlæg, bør afkølingen ikke være under 30 - 35° på årsbasis.

Varmeforbruget til rumopvarmning varierer i forhold til graddagstallet måned for måned.

Varmtvandsforbruget er derimod ret stabilt, og udgør normalt ca. 25 % af det samlede årsforbrug og fordeler sig jævnt over året.

I nedenstående skema ser du hvordan varmeforbrug - teoretisk - vil fordeler sig over året - målt ud fra graddagene i et »normalår« og ud fra sidste års forbrug.

 

 

//