Graddage

 

Hvad er »Graddage«?

Graddage er udtryk for periodens behov for rumopvarmning. Graddagsopgørelsen omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C.

Graddage er defineret som differensen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur målt over et døgn

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne det aktuelle energiforbrug i forholdt til en »normalmåned« eller et »normalår«.

Skive

Normalår: 3.030
(middel af 2012-2022)

 
År Graddage
2012 3.317
2013 3.269
2014 2.724
2015 3.008
2016 3.053
2017 3.034
2018 3.001
2019 2.957
2020 2.819
2021 3.214
2022 2.932
   

Normalår:

3.030
//