Solvarme

 

I 2018 blev det besluttet at der skulle etableres et solvarmeanlæg så tæt på det eksisterende fjernvarmeværk som muligt.
Efter en ekstraordinær generalforsamling og godkendelse i Skive Kommune, blev opgaven sat i et indbudt »funktionsudbud« imellem to entreprenører.

Efter valg at entreprenør blev etableringen hurtigt igangsat.

Anlægget skulle være færdigt og idriftsat senest 30. juni 2019, eller kunne der ikke udbetales energitilskud.


Rådgivende ingeniør: MOE A/S
Total entreprenør: AEA - Aktive Energi Anlæg A/S
Idriftsat: Medio juni 2019

Akkumuleringstank
Type: Lavtrykstank
Højde total: 20,0 m (excl. gelænder)
Diameter: 12,9 m (excl. isolering)
Volume: 2.500 m³
Isolering: 40 cm Rockwool
Trykhold: Nitrogen fra N2-anlæg.


Solfelt
2,7 hektar på lejet grund, 30 års fortløbende kontrakt.


Solpaneler Arcon-Sundmark
Antal: 671 stk.
Samlet areal: 8.444 m²
Årlig produktion: 4.200 MWh
Glykol mængde: 60 m²
Ekspensionstank: 3 m³
Opsamlingstank: 30 m³ Dobbeltvægget
Rør forbindelse: 530 m dobbelt-rør 168,3 mm til feltet
2 x 237 m dobbelt-rør 88,9 - 114,3 – 139,7 mm i feltet


Pumper
Fabrikat: Grundfos:
Antal: 1 stk. Primær og 1 stk. Sekundær


Varmeveksler
Fabrikat: Sondex.
Ydelse: Temperatur differens 3° (Delta T)


Økonomi
Brutto pris: 15.700.000 kr.
Energitilskud: 1.500.000 kr.


Lån
KommuneKredit. Med garanti af Skive Kommune.
Netto lån: 14.200.000 kr. 20 år afdragsperiode.
Rente: 0,07 % p.a.
Provision: 0,4 % p.a. (til Skive Kommune)

//