Om os

Roslev Fjernvarmeselskab blev stiftet den 1. juni 1961. Allerede året efter var man nået så langt, at det første varme vand kunne pumpes ud fra det nyopførte fjernvarmeværkværk den 27. september 1962 — Over 50 år med fjernvarme i Roslev!

Vi startede som et traditionelt oliefyret varmeværk beliggende midt i byen på Kærvej. Fra starten var der 148 forbrugere tilsluttet.

I halvfjerdserne gik det stærkt med at udvide ledningsnettet og dermed forbrugerskaren. Vi er i dag oppe på godt 560 forbrugere hvilket er er over 90 % af hvad der er muligt i vores forsyningsområde.

Efter de to »oliekriser« begyndte vi at se os om efter et alternativ til olien. I 1984 gik vi sammen med en kreds af landmænd fra Salling og opførte — som nogen af de første i Danmark — et nyt halmfyret varmeværk på Møllebuen. Det gamle olieværk på Kærvej blev bibeholdt til spids- og reservelast.

I 1992 samlede vi alle aktiviteterne på Møllebuen, idet der blev udvidet med plads til oliekedler, akkumuleringstank, pumpe og vandbehandlingsanlæg. Oliekedlerne var nødvendige som reserve. Halmen dækkede dengang ca. 95 % af værkets energiforbrug.

Fyring med halm har altid været problematisk. Dels er halm et aggressivt brændsel, da der dannes klor under forbrændingen, og dels har styringen at et »helballefyr« og rensningen af røgen været meget vanskeligt at kontrollere. Problemer som i perioder gav lugt gener til den omliggende bebyggelse.

I slutningen af halvfemserne var halmkedlen så nedslidt, at der skulle tages bestemmelse om udskiftning at den eksisterende halmkedel — eller der skulle findes et alternativt biobrændsel til halmen.

Efter mange overvejelser faldt valget på flis om et godt alternativ til halmen. Beslutning om brændselsskiftet blev hjulpet godt på vej af, at det i tilbudsfasen viste sig, at en ny halmkedel var dyrere end en fliskedel og at der skulle fyres med dyr olie i en lang periode under udskiftningen. Endelig — som det vigtigste — ville vi ikke kunne garantere et lugtfrit miljø omkring værket — selv med en ny halmkedel — Men det er lykkedes med fliskedlen og og ikke mindst røgvaskeren som renser røgen fra forbrændingen!

Ombygningen af fjernvarmeværket startet — efter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling og myndighedsgodkendelse m.v. — ultimo august 2001.

Fliskedlen blev tændt første gang den 12. februar 2002.

Fliskedlen har kørt stor set uden problem siden, og har kun været stoppet nogle dage hver sommer for almindelig vedligeholdelse.

I dag dækkes over 99 % at brændselsforbruget at det CO2 neutrale biobrændsel — skovflis.

//